Referater

Registerudvalg

Lægevidenskabelige Selskaber

Bente Jespersen
Lisbet Brandi
Peter Vilhelm Clausen


DRG – udvalget

Lisbet Brandi
Bo Feldt Rasmussen

Nye DAGS koder i nefrologien 2011

 


DSIM

Rikke Borg


DSIM´s Koordineringsudvalg

Peter Clausen
Ditte Hansen


EDTA-National coordinator

James Heaf 


Inspektorer i nefrologi

Gudrun Steffensen (Region Syd)
Henning Danielsen (Region Nord)
Pernille Mørk Hansen (Region Øst)
Jon Waarst Gregersen (Region Midt)
Erling Bjerregaard Pedersen (Region midt)
Ditte Hansen (juniorinspektor, landsdækkende)
Tobias Bomholt (juniorinspektor/landsdækkende)


Koordinerende uddannelsesudvalg

Lena Helbo Taasti (formand)
Anette Bagger Sørensen
Julie Bryndum
Pernille Mørk Hansen
Niels Løkkegaard
Peter Clausen
Frank Holden Mose
Rikke Borg
Tobias Bomholt

Kommissorium – klik her

Referater

17.03.2015 | 12.11.2015 |05.02.2015 | 11.04.14 | 03.04.14 | 22.11.2012 15.3.2012 | 27.10.2011 15.03.2011 | 30.09.2010 |14.03.2010 | 11.08.2009 27.04 2006 | 08.09.2003 – bilag | 25.03.2003


DNS´s udpegede repræsentanter i regionale ansættelsesudvalg til hoveduddannelsesstilling

Overlæge Michael Munch
Overlæge Lena Helbo Taasti
HU læge Kristian Bergholt Buhl
HU læge Krista Dybtved Kjærgaard


RADS fagudvalg

Formand Birgitte Bang Pedersen  


Registerudvalg – klik her


Rådgivning af Sundhedsstyrelsen i forbindelse med vurdering af nefrologisk specialistanerkendelse for udenlandske læger

Bo Feldt-Rasmussen
Jens Dam Jensen
Kjeld Erik Otte
Hans Dieperink


Sagkyndige konsulenter i Patientklagenævnet

Bo Feldt-Rasmussen
Kjeld Erik Otte
Hans Dieperink
Anne-Lise Kamper


Repræsentanter til www.sundhedskvalitet.dk – Læs mere her

James Goya Heaf
Stinne Kvist


Sundhedstyrelsens Registreringsnævn

Niels Henrik Buus


UEMS repræsentant

Pernille Mørk Hansen

Koordinerende uddannelsesudvalg

Lægevidenskabelige Selskaber

Bente Jespersen
Lisbet Brandi
Peter Vilhelm Clausen


DRG – udvalget

Lisbet Brandi
Bo Feldt Rasmussen

Nye DAGS koder i nefrologien 2011

 


DSIM

Rikke Borg


DSIM´s Koordineringsudvalg

Peter Clausen
Ditte Hansen


EDTA-National coordinator

James Heaf 


Inspektorer i nefrologi

Gudrun Steffensen (Region Syd)
Henning Danielsen (Region Nord)
Pernille Mørk Hansen (Region Øst)
Jon Waarst Gregersen (Region Midt)
Erling Bjerregaard Pedersen (Region midt)
Ditte Hansen (juniorinspektor, landsdækkende)
Tobias Bomholt (juniorinspektor/landsdækkende)


Koordinerende uddannelsesudvalg

 

Lena Helbo Taasti (formand)
Anette Bagger Sørensen
Julie Bryndum
Pernille Mørk Hansen
Niels Løkkegaard
Peter Clausen
Frank Holden Mose
Rikke Borg
Tobias Bomholt

Kommissorium – klik her

Referater

17.03.2015 | 12.11.2015 |05.02.2015 | 11.04.14 | 03.04.14 | 22.11.2012 15.3.2012 | 27.10.2011 15.03.2011 | 30.09.2010 |14.03.2010 | 11.08.2009 27.04 2006 | 08.09.2003 – bilag | 25.03.2003


DNS´s udpegede repræsentanter i regionale ansættelsesudvalg til hoveduddannelsesstilling

Overlæge Michael Munch
Overlæge Lena Helbo Taasti
HU læge Kristian Bergholt Buhl
HU læge Krista Dybtved Kjærgaard


RADS fagudvalg

Formand Birgitte Bang Pedersen  


Registerudvalg – klik her


Rådgivning af Sundhedsstyrelsen i forbindelse med vurdering af nefrologisk specialistanerkendelse for udenlandske læger

Bo Feldt-Rasmussen
Jens Dam Jensen
Kjeld Erik Otte
Hans Dieperink


Sagkyndige konsulenter i Patientklagenævnet

Bo Feldt-Rasmussen
Kjeld Erik Otte
Hans Dieperink
Anne-Lise Kamper


Repræsentanter til www.sundhedskvalitet.dk – Læs mere her

James Goya Heaf
Stinne Kvist


Sundhedstyrelsens Registreringsnævn

Niels Henrik Buus


UEMS repræsentant

Pernille Mørk Hansen

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab er et videnskabeligt og fagligt selskab for speciallæger og andre interesserede i nyremedicin

CVR nr. 35353194
Bank: Danske Bank
reg. nr. 1551
konto nr. 4361836294

TILMELD NYHEDSBREV

Email