Bestyrelsen

Formand Lisbet Brandi
Specialeansvarlig overlæge
dr. med. MHM
Valgt 2013

Habilitetserklæring

Nordsjællands Hospital – Hillerød
Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk afdeling H
Dyrehavevej 29
3400 Hillerød
Telefon 4829 5993
Lisbet.Brandi@dadlnet.dk

Næstformand
Helle Thiesson

Overlæge, klinisk lektor, ph.d
Valgt 2015

Habilitetserklæring

Nyremedicinsk afdeling Y
Odense Universitetshospital
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C
Helle.thiesson@rsyd.dk

Jens Schmidt Iversen
Overlæge
Valgt 2016

Habilitetserklæring

Nefrologisk Klinik P afsnit 2132
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 Kbh. Ø
Tlf.: +45 35 45 89 52
Jens.schmidt.iversen@regionh.dk

Henrik Birn
Overlæge
Professor, dr.med.
Valgt 2014

Habilitetserklæring

Nyremedicinsk afdeling C
Aarhus Universitetshospital Skejby
Brendstrupgaardsvej 100
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 2540
hb@biomed.au.dk

Niels Henrik Buus
Ledende overlæge dr.med.
Valgt 2014

Habilitetserklæring

Aalborg Universitetshospital
Region Nordjylland, afsnit SYD
Nyremedicinsk Afsnit
Klinik Medicin
Mølleparkvej 4
9000 Aalborg
Tlf. +45 9766 3725
nhb@farm.au.dk

Rikke Borg
Overlæge, ph.d.
Valgt 2015

Habilitetserklæring

Roskilde Sygehus
Køgevej 7 – 13
4000 Roskilde
rbor@regionsjaelland.dk

Sekretær Ditte Hansen
Afdelingslæge, ph.d.
Ikke valgt

Habilitetserklæring

Nefrologisk afdeling B109
Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev
secretary@nephrology.dk

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab er et videnskabeligt og fagligt selskab for speciallæger og andre interesserede i nyremedicin

CVR nr. 35353194
Bank: Danske Bank
reg. nr. 1551
konto nr. 4361836294

TILMELD NYHEDSBREV

Email